விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துகள்.


அனைவருக்கும் என் இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துகள்.

இந்த நன்நாளில் அந்த யானை முகத்தாநின் அருள் உங்கள் அனைவருக்கும் கிடைத்திட வேண்டுகிறேன்.

2 கருத்துகள்: